வீடுதோறும் மோடி

வீடுதோறும் மோடி, உள்ளம்தோறும் தாமரை
வீடுதோறும் மோடி, உள்ளம்தோறும் தாமரை
தமிழகம் முழுவதும் "வீடுதோறும் மோடி, உள்ளம்தோறும் தாமரை' என்ற பெயரில் பாத யாத்திரை மூலம் மக்களைச் சந்திக்க தமிழக பாஜக. திட்டமிட்டுள்ளது. ...[Read More…]