வீரர்களின்

வி.கே. சிங்  சர்ச்சைக் குரியவராக  ஆனாரா ஆக்கபட்டாரா ?
வி.கே. சிங் சர்ச்சைக் குரியவராக ஆனாரா ஆக்கபட்டாரா ?
இந்திய ராணுவத்தின் பீரங்கிகளுக்கு தேவையான வெடிமருந்து இல்லை, விமான படையில் 97 சதவீதம் வழக்கொழிந்த தொழில் நுட்பமே பயன்படுத்தபடுகிறது. அங்கு பழைய கால தொழில் நுட்பம்தான் இன்னமும் பின்பற்றபடுகிறது. தரைப்படையில் இருக்கும் ராணுவ வீரர்களிடம் ......[Read More…]

இந்திய சுதந்திரப் போராட்ட வீரர்களின் அறிய புகைப்பட தொகுப்பு
இந்திய சுதந்திரப் போராட்ட வீரர்களின் அறிய புகைப்பட தொகுப்பு
{qtube vid:=XTvb2uWvxpg} இந்திய சுதந்திரப் போராட்ட வீரர்களின் அறிய புகைப்பட தொகுப்பு ...[Read More…]

இந்திய சுதந்திர போராட்ட வீரர்களின் படத்தொகுப்பு
இந்திய சுதந்திர போராட்ட வீரர்களின் படத்தொகுப்பு
{qtube vid:=xhJj9mziLrA} இந்திய சுதந்திர போராட்ட வீரர்களின் படத்தொகுப்பு , இந்தியா சுதந்திரம், இந்தியா சுதந்திரம் அடைந்த ...[Read More…]

இந்திய சுதந்திர போராட்ட வீரர்களின் படத்தொகுப்பு  2
இந்திய சுதந்திர போராட்ட வீரர்களின் படத்தொகுப்பு 2
{qtube vid:=L6UywSt9_vM} இந்திய சுதந்திர போராட்ட வீரர்களின் படத்தொகுப்பு 2 இந்தியா சுதந்திர, இந்தியா சுதந்திரம் அடைந்து ...[Read More…]