வீர்பத்திர சிங்

வீர்பத்திர  சிங்கும் அவரது அதிசய வைக்கும் விவசாய வருமானமும்
வீர்பத்திர சிங்கும் அவரது அதிசய வைக்கும் விவசாய வருமானமும்
இந்த மாதத் தொடக்கத்தில் ஊடகங்கள் சிலவற்றில் மும்பையைச் சேர்ந்த நிறுவனமான இஸ்பாட் இன்டஸ்ட்ரீஸில் வருமான வரித்துறையினர் நடத்திய சோதனைகள் மற்றும் பறிமுதல்களைப் பற்றிய செய்திகளை வெளியிட்டிருந்தன. அரசுத்துறைகளில் பணிபுரியும் பல்வேறு அதிகாரிகளுக்கு வழங்கப்பட்ட ......[Read More…]