வெங்கடேஸ்வர

ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வர சுப்ரபாதம்
ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வர சுப்ரபாதம்
விஸ்வாமித்ர முனிவரினுடைய யாகத்தை காப்பட்ருவதர்க்காக ராமனும், லட்சுமணனும் கானகம் வந்தனர். நள்ளிரவில் மூவரும் ஓரிடத்தில் தங்கியிருந்தனர் . மறுநாள் காலை ராமன் ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் இருந்தார் . அப்போழுது, ""கௌஸல்யா சுப்ரஜா ராம'' என ......[Read More…]