வெளிநாடு

நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களின்  வெளிநாட்டு சுற்றுப் பயணங்கள்  மத்திய அரசு புதிய அறிவுரை
நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களின் வெளிநாட்டு சுற்றுப் பயணங்கள் மத்திய அரசு புதிய அறிவுரை
அமைப்புகள், தனிப்பட்ட நபர்கள் ஏற்பாட்டின் பேரில் வெளிநாடுகளுக்கு சுற்றுப் பயணம் செல்லும்போது நடந்து கொள்ளும்முறை குறித்து, நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு மத்தியஅரசு புதிய அறிவுரை வழங்கியுள்ளது.  இது தொடர்பாக மாநிலங்களவை செயலர் அனைத்து நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கும் புதிய ......[Read More…]