வெள்ளத்தில் தத்தளிக்கும்

வெள்ளத்தில் தத்தளிக்கும் அசாம் சுற்றுப்பயணத்தில் இருக்கும் முதல்வர்
வெள்ளத்தில் தத்தளிக்கும் அசாம் சுற்றுப்பயணத்தில் இருக்கும் முதல்வர்
அசாமில் காண மழையின் காரணமாக கடும் வெள்ளப் பெருக்கு ஏற்ப்பட்டுள்ளது , 15 லட்சத்துக்கும் அதிகமான மக்கள், வெள்ளத்தில் தத்தளித்து வருகின்றனர் , ஆனால் முதல்வர் தருண் கோகோய்யோ ......[Read More…]