வெள்ளைக் காரி

மோடியை ஆட்சியில் அமர்த்தப்போகும்   2014 வா
மோடியை ஆட்சியில் அமர்த்தப்போகும் 2014 வா
நரேந்திர மோடியை ஆட்சியில் அமர்த்தப்போகும் ஆங்கில புத்தாண்டே வா.... இந்தியாவை வறுமை-- ஏழ்மையில் இருந்து மீட்டு வளர்ச்சிப்பாதையில் கொண்டு செல்லப்போகும் 2014 லே வா... ...[Read More…]