வேதம் கண்ட விஞ்ஞானம்

வேதம் கண்ட விஞ்ஞானம் Part 1
வேதம் கண்ட விஞ்ஞானம் Part 1
சனாதன தர்மம் என்பது தத்துவங்களாலும் மனோவியலாலும் அறிவியலாலும் உருவாகியகோட்டை. வேதங்கள், செய்யுள்கள், புராணங்கள், இலக்கியங்கள நீதி நூல்கள். மற்றும் சாஸ்திரங்கள் என்று இந்து மதத்தின் சொத்துக்கள் ஏராளம்.   காதல்,காமம், நட்பு என இந்துதர்மம் கைவைக்காத ......[Read More…]