வேலை

நாடு சரியானபாதையில் செல்வதாக ஆய்வு
நாடு சரியானபாதையில் செல்வதாக ஆய்வு
நாடு சரியானபாதையில் செல்வதாகவும், வேலையின்மை தான் மிகவும் கவலையளிப்பதாக இருப்பதாகவும், ஆய்வு ஒன்றில் பெரும் பாலானோர் தெரிவித்துள்ளனர். சந்தை ஆய்வு நிறுவனமான, 'இப்சாஸ்' சமீபத்தில் எடுத்த ஆய்வில், இவ்வாறு தெரிய வந்துள்ளது. இதுகுறித்து, ஆய்வில் மேலும் ......[Read More…]

சித்தர்களின் நெறி
சித்தர்களின் நெறி
சித்தன் அன்டத்தைப் பார்க்கிறான் எப்பொழுதும் போலவே இருக்கிறது. சூரியன், சந்திரன் ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பும் இருந்தது இப்பொழுதும் இருந்து கொண்டிருக்கிறது இனியும் இருக்கும். இந்த மண் இருந்தது மீண்டும் அப்படியே இருக்கும் ஆமாம் நீரும் ......[Read More…]