வேளாண் தொலைக் காட்சி

விவசாயிகள் பயன் பெற புதிய வேளாண் தொலைக் காட்சி
விவசாயிகள் பயன் பெற புதிய வேளாண் தொலைக் காட்சி
விவசாயிகள் பயனுள்ள தகவல்களை பெறும்விதமாக ரூ.100 கோடி முதலீட்டில் 24 மணிநேரம் ஒலிபரப்பாகும் புதிய வேளாண் தொலைக் காட்சி தொடங்கப்பட உள்ளதாக மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது. ...[Read More…]