வைஃபை

இந்தியாவில் 5.5 லட்சம் கிராமங்களுக்கு 2 ஆண்டுகளில் வைஃபைவசதி
இந்தியாவில் 5.5 லட்சம் கிராமங்களுக்கு 2 ஆண்டுகளில் வைஃபைவசதி
இந்தியாவில் 5.5 லட்சம் கிராமங்களுக்கு அடுத்த 2 ஆண்டுகளில் வைஃபைவசதி செய்த தரும் திட்டம்வேகமாக வடிவம் பெற்று வருவதாக மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது. கிராமப்புறங்களின் முன்னேற்றத்தை கருத்தில்கொண்டு டிஜிட்டல் கிராமங்களை அமைக்க மத்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ளது. ......[Read More…]