வ.கம்யு

ஊடகங்களுக்கு பாஜக வேண்கோள்..
ஊடகங்களுக்கு பாஜக வேண்கோள்..
நேற்றைக்கு 29.10.16 திராவிட இயக்க தமிழர் பேரவை பொதுச்செயலாளர் என் அருமை நண்பர் சுப. வீ. அவர்கள், தலைமையில் அவர்கள்து அலுவலகத்தில் கூடிய “தொலைகாட்சி விவாதங்களில் பங்க்ற்போர்”.ஓரு தீர்மானத்தை? நிறைவேற்றி..கடிதமாக அனைத்து ஊடகக்களுக்கும் அனுப்பியிருக்கிறார்கள்.. இதில் ......[Read More…]