ஷரத் பவார்

ஷரத் பவார் நம் நாட்டுக்கு ஆற்றிய தொண்டுகளை பார்ப்போமா..?
ஷரத் பவார் நம் நாட்டுக்கு ஆற்றிய தொண்டுகளை பார்ப்போமா..?
இந்திய அரசியல் வாதிகள் சுயநலத்தை நீங்களும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டாமா ? முதலில்.. இதை சொல்லிவிடுகிறேன்.. சிதம்பரத்திற்க்கு அடுத்தபடியாய் ஷரத் பவார் போன்ற தேசத்தின் மாபெரும் துரோகி.. எவருமே இருக்க முடியாது.. இதை ஆகப்பெரும் சோகத்துடனேயே சொல்கிறேன்.. காரணம், ......[Read More…]

September,27,19,