ஷரியத் சட்டம்

ஷரியத் சட்டம், ஃபத்வா போன்றவற்றுக்கு சட்டஅங்கீகாரம் எதுவும் இல்லை
ஷரியத் சட்டம், ஃபத்வா போன்றவற்றுக்கு சட்டஅங்கீகாரம் எதுவும் இல்லை
'ஷரியத் சட்டம், ஃபத்வா போன்றவற்றுக்கு சட்டஅங்கீகாரம் எதுவும் இல்லை. அந்த உத்தரவுகளுக்கு அடிபணிய வேண்டியதில்லை' என்று உச்சநீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது. ...[Read More…]

மனு சாஸ்திரமா?  ஷரியத் சட்டமா?
மனு சாஸ்திரமா? ஷரியத் சட்டமா?
ஏப்ரல் 14 அன்று தி.க.வின் ஒரு பிரிவினர் மனுசாஸ்திரம் எரிப்பு போராட்டம் நடத்தினர். மனுசாஸ்திரம் ஜாதி பிரிவினையைத் தூக்கிப்பிடிப்பதாக காரணம் கூறினார்கள். ...[Read More…]