ஷாக்கா

ஆர். எஸ்.எஸ்ஸைப் பற்றி பெரும் தலைவர்கள்
ஆர். எஸ்.எஸ்ஸைப் பற்றி பெரும் தலைவர்கள்
ஆர். எஸ்.எஸ் ஷாக்காவிற்கு காந்தி உட்பட பெரும் தலைவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள். மகாத்மா காந்தி 1934 ஆம் ஆண்டு வார்தாவில் உள்ள ஆர். எஸ்.எஸ் முகாமிற்கு சென்றதைப் பற்றி தன்னுடைய அனுபவமாக குறிப்பிட்டது – ......[Read More…]