ஷாநவாஸ் உசைன்

பாகிஸ்தான் பயங்கர வாதத்தின் தொழிற்சாலையாக திகழ்கிறது
பாகிஸ்தான் பயங்கர வாதத்தின் தொழிற்சாலையாக திகழ்கிறது
பயங்கர வாதத்தின் தொழிற்சாலையாக பாகிஸ்தான் திகழ்கிறது, இந்தியாவில் பாகிஸ்தான் வன்முறையை ஏவி வருகிறது. காஷ்மீரில் அண்மைக் காலமாக நிகழும் வன்முறைகளுக்கு பாகிஸ்தான் தான் காரணம். பயங்கரவாதிகளுக்கு பாதுகாப்புப்படை வீரர்கள் உரியபதிலடி கொடுத்து வருவதால், காஷ்மீரில் நிலவும் ......[Read More…]