ஷாம்பு தயாரிப்பது எப்படி

தலைக்கு ஷாம்பு அவசியம் தானா?
தலைக்கு ஷாம்பு அவசியம் தானா?
இயற்கையே நம் தலையில் ஆயிலை சுரக்க வைக்கிறது. அந்த ஆயில் நம் தலையை சுத்தமாக வைத்து இருக்கும். ஷாம்பு போட அவசியமே இல்லை. சொல்லபோனால் ஷாம்பு அந்த ஆயிலை தலையில் இருந்து அகற்றிவிடுகிறது. ......[Read More…]