ஷா நவாஸ் ஹூசைன்

நான் என்பது  காங்கிரஸ்க்கும் , நாம் என்பது பாஜகவுக்கும் பொருந்தும்
நான் என்பது காங்கிரஸ்க்கும் , நாம் என்பது பாஜகவுக்கும் பொருந்தும்
'நான் அல்ல நாம்' என்ற காங்கிரஸ்கட்சியின் விளம்பரம் அக்கட்சிக்கு தொடர்பில்லாத ஒன்று, நான் என்ற கொள்கை காங்கிரஸ் கட்சிக்கும் , நாம் என்ற கொள்கை பாஜகவுக்கும் பொருந்தும் என்று பா.ஜ.க விமர்சித்துள்ளது. ......[Read More…]