ஷில்லாங்

வடகிழக்கு பகுதியை வர்த்தக கேந்திரமாக உருவாக்க மத்திய அரசு விரும்புகிறது
வடகிழக்கு பகுதியை வர்த்தக கேந்திரமாக உருவாக்க மத்திய அரசு விரும்புகிறது
தென்கிழக்கு ஆசிய நாடுகளுடன் வர்த்தகத்தொடர்பு ஏற்படுத்திக் கொள்ள வடகிழக்கு பகுதியை வர்த்தக கேந்திரமாக உருவாக்க மத்திய அரசு விரும்புகிறது என மத்திய உள்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத்சிங் தெரிவித்தார்.   அஸ்ஸாம் ரைஃபிள்ஸ் படை உருவாக்கப்பட்டு 180 ஆண்டுகள் ......[Read More…]