ஷிவ் நாடார்

ஷிவ் நாடார் உண்மையான சேவகன்
ஷிவ் நாடார் உண்மையான சேவகன்
இன்றைய தமிழ் இளைஞர்களுக்கு ரோல் மாடல் தலைவர் வேண்டுமா??? , இதோ, HCL ஷிவ் நாடார்: எனர்ஜி பூஸ்டர் கதை!... ஆண்டுதோறும் ஃபோர்ப்ஸ் இதழ் வெளியிடும் உலக பணக்காரர்கள் வரிசையில் தவறாமல் இடம் பெறும் ஒரு ......[Read More…]

November,2,19,