ஷேக் ஹசினா

அதிபர் ஷேக் ஹசினாவுக்கு சிவப்புகம்பள வரவேற்பு
அதிபர் ஷேக் ஹசினாவுக்கு சிவப்புகம்பள வரவேற்பு
இந்தியா வந்துள்ள வங்கதேச அதிபர் ஷேக் ஹசினாவுக்கு சிவப்புகம்பள வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது. வங்கதேச அதிபர் ஷேக்ஹசினா 4 நாள் அரசு முறைப்பயணமாக நேற்று இந்தியா வந்துள்ளார். 7 ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் இந்தியாவுக்கு வருகை தரும் வங்கதேச ......[Read More…]