ஸ்கார்பியன் ரக நீர் மூழ்கிகள்

முழுவதும் இந்தியாவில் கட்டப்பட்ட கல்வாரி நீர்மூழ்கி கப்பலை நாட்டுக்கு அர்பணித்தார் பிரதமர்
முழுவதும் இந்தியாவில் கட்டப்பட்ட கல்வாரி நீர்மூழ்கி கப்பலை நாட்டுக்கு அர்பணித்தார் பிரதமர்
பிரான்ஸ் நாட்டின் தொழில் நுட்பத்துடன் 6 ஸ்கார்பியன் ரக நீர் மூழ்கிகள் இந்தியாவின் மும்பை நகரில் கட்டப்பட்டு வருகின்றன. இரண்டுநீர்மூழ்கிகள் முழுவதுமாக கட்டமைக்கப்பட்டு தீவிர பரிசோதனையில் ஈடுபடுத்தப் பட்டுள்ளன. இந்நிலையில், மேற்கண்ட ரக நீர்மூழ்கிகளில் ......[Read More…]