ஸ்டான்ட் அப் இந்தியா

தொழில் முனைந்திட ‘ஸ்டார்ட் அப் இந்தியா’ தோள் கொடுக்க ‘ஸ்டான்ட் அப் இந்தியா’!
தொழில் முனைந்திட ‘ஸ்டார்ட் அப் இந்தியா’ தோள் கொடுக்க ‘ஸ்டான்ட் அப் இந்தியா’!
நம் இந்தியாவில் ஏராளமானோர் சிறு தொழில்முனைவோர்களாக உள்ளனர். ஆனால் இவர்கள் வெளியுலகில் பெரிதாய் அறியப்படுவதில்லை. சொந்தமாக தொழில் தொடங்க வேண்டுமெனில், பெரிய முதலீடும், சிறந்த ஐடியாவும் வேண்டும் என்பதே பொதுவான கருத்தாகும். தொழில் முனைவோரை ......[Read More…]