ஸ்மார்ட்சிட்டி

ஸ்மார்ட்சிட்டி  தமிழகத்தின் மதுரை, சேலம், தஞ்சாவூர், வேலூர் 27 நகரங்கள் இடம் பிடித்துள்ளன
ஸ்மார்ட்சிட்டி தமிழகத்தின் மதுரை, சேலம், தஞ்சாவூர், வேலூர் 27 நகரங்கள் இடம் பிடித்துள்ளன
ஸ்மார்ட்சிட்டி திட்டத்துக்கான 3-வது பட்டியலை மத்தியஅரசு வெளியிட்டது. இதில் தமிழகத்தின் மதுரை, சேலம், தஞ்சாவூர், வேலூர் மற்றும் பிரதமர் மோடியின் தொகுதியான வாரணாசி உள்ளிட்ட 27 நகரங்கள் இடம் பிடித்துள்ளன. இந்தப்பட்டியலை வெளியிட்ட மத்திய நகர்ப்புற ......[Read More…]