ஸ்மிருதி இராணி

நாடுதழுவிய அளவில் புதிய கல்விக் கொள்கை
நாடுதழுவிய அளவில் புதிய கல்விக் கொள்கை
நாடுதழுவிய அளவில் புதிய கல்விக் கொள்கை வகுக்கப்படும் என்று மத்திய மனிதவள மேம்பாட்டுத் துறை அமைச்சர் ஸ்மிருதி இராணி தெரிவித்துள்ளார். கடந்த 30 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக நடைமுறையில் உள்ள கல்விக் கொள்கை மாற்றி ......[Read More…]