ஸ்ரீபத் நாயக்

முன்னாள் ராணுவத்தினருக்கு ஏராளமான உதவித் திட்டங்கள்
முன்னாள் ராணுவத்தினருக்கு ஏராளமான உதவித் திட்டங்கள்
முன்னாள் ராணுவத்தினர் நலனுக்காக, மீள்குடியேற்ற தலைமை இயக்குனரகம் ஏராளமான திட்டங்களை செயல்படுத்திவருகிறது. பாதுகாப்பு ஏஜன்சிகள், பெட்ரோல் பங்குகள், கேஸ்நிலையங்கள், கேஸ் சிலிண்டர் ஏஜென்ஸி ஒதுக்கீடு, தில்லியில் பால் பூத்கள், காய்கறி மற்றும் பழக்கடைகள் ஒதுக்கீடு ......[Read More…]

September,21,20,