ஸ்ரீ பத் நாயக்

பாரம்பரிய உடல் நல பாதுகாப்பு அமைப்பு கொண்ட நாடு  இந்தியா
பாரம்பரிய உடல் நல பாதுகாப்பு அமைப்பு கொண்ட நாடு இந்தியா
ஆயுஷ் அமைச்சகத்துக்கும் மத்திய மகளிர் மற்றும் குழந்தைகள் நல மேம்பாட்டு அமைச்சகத்திற்குமிடையே போஷன் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக ஊட்டச்சத்து குறைபாட்டை கட்டுப்படுத்துவதற்காக புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தமொன்று இன்று புது தில்லியில் கையெழுத்திடப்பட்டது. நாட்டில் ஊட்டச்சத்து குறைபாட்டைக் ......[Read More…]

சித்தமருத்துவர்கள் கருத்தரங்கில் மத்திய அமைச்சர் ஸ்ரீ பத் நாயக்
சித்தமருத்துவர்கள் கருத்தரங்கில் மத்திய அமைச்சர் ஸ்ரீ பத் நாயக்
கன்னியாகுமரி விவேகானந்த கேந்திரத்தில் திங்கள் கிழமை(ஜன.8)  தொடங்கும் தேசிய பாரம்பரிய சித்தமருத்துவர்கள் கருத்தரங்கில் மத்திய அமைச்சர் ஸ்ரீ பத் நாயக் பங்கேற்க உள்ளார்.  கன்னியா குமரி விவேகானந்த கேந்திரத்தில் அமைந்துள்ள இயற்கைவள அபிவிருத்தி திட்டத்தின் மூலம் ......[Read More…]