ஸ்வாச்சகிரகம்

அசுத்தத்திலிருந்து இந்தியா விடுதலை பெற, ‘ஸ்வாச்சகிரகம்’ தேவை
அசுத்தத்திலிருந்து இந்தியா விடுதலை பெற, ‘ஸ்வாச்சகிரகம்’ தேவை
தூய்மை இந்தியா இலக்கை பட்ஜெட் நிதி ஒதுக்கீடு மூலம் மட்டும் எட்டமுடியாது.ஆங்கிலேயர் ஆட்சிக்கு எதிராக சத்தியா கிரகத்தை மகாத்மா காந்தி தொடங்கி வைத்தார். அதில் மக்கள் அனைவரும் ஆர்வமுடன் பங்கேற்றார்கள். தற்போது  , அசுத்தத்திலிருந்து ......[Read More…]