ஸ்வாமி ப்ரபுபாதா

பக்தி வேதாந்த ஸ்வாமி ப்ரபுபாதா (பாகம் 2)
பக்தி வேதாந்த ஸ்வாமி ப்ரபுபாதா (பாகம் 2)
ஸ்ரீல ப்ரபுபாதா அதன் பின்னர் அமேரிக்காவின் வெவ்வேறு நகரங்களில் கிருஷ்ண உணர்வை பரப்பும் மையங்களை ஏற்படுத்தினார். அப்போது அமேரிக்காவில் "ஹிப்பி" இயக்கங்கள் பெருகிக் கொண்டிருந்த காலம். ஹிப்பிக்கள் எதை பற்றியும் கவலைப்படாமல் திரிபவர்கள். எந்த ......[Read More…]