ஸ்வீடன் ஸ்டாக்கோம்

நம்பகத்தன்மை மிகுந்த நண்பனாக உலகநாடுகள் இந்தியாவைப் பார்க்கின்றன
நம்பகத்தன்மை மிகுந்த நண்பனாக உலகநாடுகள் இந்தியாவைப் பார்க்கின்றன
நம்பகத்தன்மை மிகுந்த நண்பனாக உலகநாடுகள் இந்தியாவைப் பார்ப்பதாக பிரதமர் நரேந்திரமோடி தெரிவித்துள்ளார்.  ஸ்வீடனில் ஸ்டாக்கோம் பல்கலைக் கழகத்தில் இந்திய வம்சா வளியினர் மத்தியில் பிரதமர் நரேந்திரமோடி நேற்று உரைநிகழ்த்தினார். அப்போது, உலகில் உள்ள நாடுகளில் சிறியநாடுகளாக இருந்தாலும், ......[Read More…]