ஹனுமான் மந்திரம்

தாராபுரம்  காடு  அனுமந்தராயன்
தாராபுரம் காடு அனுமந்தராயன்
பாண்டவர்கள் வனவாசம் இருந்த விராடபுரம்தான் இப்போதைய தாராபுரம் என்று சொல்கிறார்கள். அப்படி வனவாசத்தில் இருந்தவர்கள் இத்தலத்திலுள்ள காடு அனுமந்தராயன் சுவாமியை வழிபட்டிருக்கிறார்கள். அதுமட்டுமல்லாது, வியாசராஜர் தான் வாழ்ந்த காலங்களில் எழுநூற்று ...[Read More…]