ஹனுமான்

தாராபுரம்  காடு  அனுமந்தராயன்
தாராபுரம் காடு அனுமந்தராயன்
பாண்டவர்கள் வனவாசம் இருந்த விராடபுரம்தான் இப்போதைய தாராபுரம் என்று சொல்கிறார்கள். அப்படி வனவாசத்தில் இருந்தவர்கள் இத்தலத்திலுள்ள காடு அனுமந்தராயன் சுவாமியை வழிபட்டிருக்கிறார்கள். அதுமட்டுமல்லாது, வியாசராஜர் தான் வாழ்ந்த காலங்களில் எழுநூற்று ...[Read More…]

ஸ்ரீ  ஹரி  ஸ்தோத்ரம்
ஸ்ரீ ஹரி ஸ்தோத்ரம்
ஸ்ரீ ஹரி ஸ்தோத்ரம் ; அவசியம் கேட்க்க வேண்டிய விஷ்ணு பாடல் Tags; பிரம்மா பலராம ஹனுமான் துர்கா சக்தி காளி சரஸ்வதி ...[Read More…]