ஹன்ஸ்ராஜ் ஆஹிர்

நாடு முழுவதும் உள்ள போலீஸ் ஸ்டேஷன்கள் விரைவில் டிஜிட்டல் மயம்
நாடு முழுவதும் உள்ள போலீஸ் ஸ்டேஷன்கள் விரைவில் டிஜிட்டல் மயம்
'குற்றம் மற்றும் குற்றவாளிகள் குறித்த தகவல்களை, நாடுமுழுவதும் உள்ள அனைத்து போலீஸ் ஸ்டேஷன்களும், பகிர்ந்துகொள்ளும் திட்டப்பணிகள், அடுத்த ஆண்டு மார்ச் மாதத்துக்குள் முடிக்கப்பட்டு, நடைமுறைக்கு வரும்' என, மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது. ராஜ்யசபாவில், மத்திய உள்துறை ......[Read More…]