ஹமித் அன்சாரி

ஓய்வுபெற்ற பிறகு அரசியல் புகலிடம் பெரும் முயற்சி
ஓய்வுபெற்ற பிறகு அரசியல் புகலிடம் பெரும் முயற்சி
பதவிமுடிந்து பிரியாவிடை அளிக்கும் துணைக் குடியரசுத் தலைவர் ஹமித் அன்சாரி நாட்டில் முஸ்லிம்கள் நிலை குறித்து கூறிய கருத்து பாஜகவினரிடையே கடும்கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. முஸ்லிம்களிடையே ஒருவாறான ‘அமைதியின்மையும் பாதுகாப் பின்ம்மையும்’ இருப்பதாக ஹமித் அன்சாரி தெரிவித்ததே  ......[Read More…]