ஹம்பந் தோட்டா

ஹம்பந் தோட்டா  துறைமுக ஒப்பந்தம் ரத்து
ஹம்பந் தோட்டா துறைமுக ஒப்பந்தம் ரத்து
இலங்கையில் சீனாவுக்கு 99 ஆண்டு குத்தகைக்குவிட்ட துறைமுக ஒப்பந்தம் ரத்து : இலங்கை அரசு அறிவிப்பு கொஞ்சமும் எதிர்பாரா ஆச்சரியாமன விஷயம் இது, இந்தியாவுக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் இது இன்ப அதிர்ச்சி, சீனாவுக்கு சாவுக்கு ஒப்பான அதிர்ச்சி தென்னிலங்கையில் ......[Read More…]

November,29,19,