ஹர்சிம்ரத் கவுர் பாதல்

உணவுபொருளை வீணாக்குவதை குறைப்பதற்கு முன்னுரிமை
உணவுபொருளை வீணாக்குவதை குறைப்பதற்கு முன்னுரிமை
உணவுபொருளை வீணாக்குவதை குறைப்பதற்கு இந்தியா முன்னுரிமை கொடுத்து வருகிறது என்று மத்திய உணவு பதப்படுத்துதல்துறை அமைச்சர் ஹர்சிம்ரத் கவுர் பாதல் கூறியுள்ளார். மிகப்பெரிய அளவில் உணவு பொருளை வீணாக்குவதற்கு எதிராக இந்தியா முனைப்புடன் செயல் ......[Read More…]