ஹர்ச வர்தன்

கலாசார ஆலோசனை மட்டுமல்ல, அறிவியல் பூர்வமானதும் கூட
கலாசார ஆலோசனை மட்டுமல்ல, அறிவியல் பூர்வமானதும் கூட
மத்திய சுகாதாரத் துறை அமைச்சர் ஹர்ச வர்தன், எய்ட்சை கட்டுப் படுத்துவதில் ஆணுறையைவிட ஒருவனுக்கு ஒருத்தி என்ற திருமணபந்தமே மேலானது என ஏற்கனவே கூறியிருந்தார். இந்தகருத்து சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது. அவர் ஆர்எஸ்எஸ். கொள்கைகளை ......[Read More…]

June,27,14,