ஹர்தீப் சிங் புரி

சொத்து பரிவர்த் தனைகளுக்கு ஆதாரை கட்டாயமாக்கும் திட்டமில்லை
சொத்து பரிவர்த் தனைகளுக்கு ஆதாரை கட்டாயமாக்கும் திட்டமில்லை
சொத்து பரிவர்த் தனைகளுக்கு ஆதாரை கட்டாயமாக்கும் திட்டமில்லை என்று மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது. மத்திய வீட்டு வசதி மற்றும் நகர்ப்புற விவகாரத் துறை இணையமைச்சர் ஹர்தீப்சிங் புரி கடந்த மாதம் கருத்து தெரிவிக்கையில், "சொத்து பரிவர்த்தனை ......[Read More…]