ஹர ஹர மோடி

ஹரஹர மோடி என்ற கோஷத்தை பயன் படுத்த வேண்டாம்
ஹரஹர மோடி என்ற கோஷத்தை பயன் படுத்த வேண்டாம்
ஹர ஹர மகாதேவா என்ற கோஷம், சிவ பெருமானுக்கு சொந்தமானது. மோடியை புகழ்வதற்கு, அதை பயன் படுத்த வேண்டாம்,'' என்று , துவாரகா சங்கராச் சாரியார், சொரூபானந்தா வேண்டுகோள் விடுத்திருந்தார் . ......[Read More…]

March,24,14,