ஹாங்காங்

ஹாங்காங் சீனாவின் தலைவழி
ஹாங்காங் சீனாவின் தலைவழி
1997-லிருந்தே சீனாவின் கட்டிப்பாட்டிற்குள் வந்த ஹாங்காங் நகரம் ஒரு கடல் சூழ்ந்த தீவுப்படுதி. இத்தீவில் சுமார் 75 லட்சம் மக்கள் (பெரும்பாலும் சீன வம்சாவழியினர்) குறுகிய நிலப்பரப்பில் அடர்த்தியாக வசித்து வருகின்றனர். சீன ......[Read More…]

December,6,14, ,