ஹிஜ்புல் முஜாஹிதீன்

இந்தியாவுடன் நட்புறவுகூடாது; ஹிஜ்புல் முஜாஹிதீன்
இந்தியாவுடன் நட்புறவுகூடாது; ஹிஜ்புல் முஜாஹிதீன்
இந்தியாவுடன் நட்புறவுகூடாது என பாகிஸ்தானை தலைமையிடமாக கொண்ட காஷ்மீர் தீவிரவாத அமைப்பு பாகிஸ்தான் அரசுக்கு எச்சரிக்கைவிடுத்துள்ளது. காஷ்மீர்விவகாரம் குறித்த இந்த எச்சரிக்கையை தீவிரவாதிகள் விடுத்துள்ளனர். ...[Read More…]