ஹிந்தி மொழி

தமிழ் மீது அளவற்ற காதலா?
தமிழ் மீது அளவற்ற காதலா?
தமிழ் மீது அளவற்ற காதலால்தான் இவர் *"ஸ்டாலின"* என்று பெயர் வைத்துக்கொண்டிருக்கிறார்... தமிழ் மீது அளவற்ற காதலால்தான் இவர் மகன் தன் பட நிறுவனத்துக்கு *"ரெட் ஜயண்ட்"* என்று பெயர் வைத்திருக்கிறார். தன் சகோதரன் மகன் நடத்தும் ......[Read More…]

ஹிந்தி மொழியின் முக்கியத்துவம் அதிகரித்து கொண்டே வருகிறது
ஹிந்தி மொழியின் முக்கியத்துவம் அதிகரித்து கொண்டே வருகிறது
பொருளாதார வளத்தைநோக்கி இந்தியா வேகமாக வளர்ச்சி அடையும் நிலையில், ஹிந்தி மொழியின் முக்கியத்துவம் அதிகரித்து கொண்டே வருகிறது என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்தார். ...[Read More…]