ஹிந்தி

தமிழ் மீது அளவற்ற காதலா?
தமிழ் மீது அளவற்ற காதலா?
தமிழ் மீது அளவற்ற காதலால்தான் இவர் *"ஸ்டாலின"* என்று பெயர் வைத்துக்கொண்டிருக்கிறார்... தமிழ் மீது அளவற்ற காதலால்தான் இவர் மகன் தன் பட நிறுவனத்துக்கு *"ரெட் ஜயண்ட்"* என்று பெயர் வைத்திருக்கிறார். தன் சகோதரன் மகன் நடத்தும் ......[Read More…]

பல மொழிகளை கற்றால் தமுழில் ஞானம் வளரும்
பல மொழிகளை கற்றால் தமுழில் ஞானம் வளரும்
ஆரம்பத்தில் எனக்குத்தெரிந்த மொழி தமிழ் மட்டும் தான். பிறகு ஆங்கிலம், பள்ளிக்கூடம் மூலம் கற்றேன். தமிழ் வழி பாடத்திட்டத்தில் பயின்றமையால், ஆங்கிலத்தில் ஞானம் ஏதும் வளரவில்லை. என் அம்மாவிற்கு, நான் ஆங்கிலம் நன்கு பயில வேண்டும், ......[Read More…]

June,3,19, ,
மொழி என்பது ஒவ்வொருவரின் வாழ்க்கையிலும் இன்றியமையாத ஓர் அம்சம்
மொழி என்பது ஒவ்வொருவரின் வாழ்க்கையிலும் இன்றியமையாத ஓர் அம்சம்
உயர் கல்வித்துறையில் புதுமைக்கும் ஆராய்ச்சிக்கும் முக்கியத்துவம் தரவேண்டும். மொழி என்பது நம்முடைய ஒவ்வொருவரின் வாழ்க்கையிலும் இன்றியமையாத ஓர்அம்சமாகத் திகழ்கிறது என குடியரசு தலைவர் பிரணாப்முகர்ஜி தெரிவித்தார். ...[Read More…]