ஹிந்துத்துவம்

எல்லா மதங்களையும் அரவணைப்பதே ஹிந்துத்துவம்!
எல்லா மதங்களையும் அரவணைப்பதே ஹிந்துத்துவம்!
'எதிர்கால இந்தியா, ஹிந்துக்களுக்கும் மட்டுமானதா? அல்லது முஸ்லிம்களுக்கும் இந்தியாவில் இடமுண்டா? என்ற அபத்தமான கேள்வியை, பிரதமர் நரேந்திர மோதியிடம் ஒரு நபர் கேட்டார். ...[Read More…]