ஹிந்து இயக்க நிர்வாகி

வழக்கு விசாரணை ஆமை வேகத்தில் செல்வதற்கு காரணம் என்ன?
வழக்கு விசாரணை ஆமை வேகத்தில் செல்வதற்கு காரணம் என்ன?
தமிழகத்தில் கடந்த சில வருடங்களாக, திட்டமிட்ட ரீதியில் தொடர்ந்து ஹிந்து இயக்க நிர்வாகிகளின் மீதான தாக்குதல்கள் நடந்து வருகின்றன. வெவ்வேறு இடங்களில் இந்த தாக்குதல்கள் நடந்தாலும், அவர்களை கொலை செய்யும் விதம் பெரும்பாலும் ஒரே ......[Read More…]