ஹிந்து கோயில்

யார் வீட்டு சொத்தை கொள்ளையடித்து யாருக்கு கொடுப்பது?
யார் வீட்டு சொத்தை கொள்ளையடித்து யாருக்கு கொடுப்பது?
சென்ற நூற்றாண்டுகளில் இந்திய அரசர்கள் நிறைய கோவில்களை கட்டினர். மக்கள் அதற்கு நிலங்களையும், நகைகளையும் மானியங்களாக வழங்கினர். ஆனால் இன்று கோயில் நிர்வாகத்தில் முறைகேடுகள் நடப்பதாகக் கூறி ஹிந்து கோயில்கள் மற்றும் அதன் சொத்துகளையும் அரசாங்கம் ......[Read More…]