ஹிந்து தர்ம சிந்தனை

இரண்டு பொருள்கள் ஸ்தூலம் ‘சூட்சமம்
இரண்டு பொருள்கள் ஸ்தூலம் ‘சூட்சமம்
சிலவற்றுக்கு பதிலளிக்க யாராலும் இயலாது!! இருந்தாலும் பகுத்தறிவு அடிப்படியில் இது போன்ற சந்தேகங்கள் தோன்றும் சில நண்பர்களுக்காக இப்பதிவைத் தருகிறேன்!! இப்பதிவின் பொருள் என்னுடைய இன்னொரு பதிவுத் தொடரான ''ஹிந்து தர்ம சிந்தனைகள் ......[Read More…]