ஹிலாரி கிளிண்டன்

அவனுக்குத் தெரிகிறது மோடி நமக்காக என்ன செய்கிறார் என்று
அவனுக்குத் தெரிகிறது மோடி நமக்காக என்ன செய்கிறார் என்று
ஒரு பாகிஸ்தானி டிவி சேனல் விவாதம் பார்க்கக் கிடைத்தது. (யூ டியூபில் கொட்டிக் கிடக்கிறது). எதற்குத்தான் புலம்புவது என்றில்லாமல் எல்லாவற்றுக்கும் மோடி மோடி என்று புலம்புகிறார்கள். ஒபாமா பாகிஸ்தான் பின் லாடனை ஒளித்து வைத்த விவகாரத்தில் ......[Read More…]