ஹீராபென் மோடி

ஹீராபென் மோடி பழைய நோட்டுகளை மக்களுடன் மக்களாக வரிசையில் நின்று மாற்றினார்
ஹீராபென் மோடி பழைய நோட்டுகளை மக்களுடன் மக்களாக வரிசையில் நின்று மாற்றினார்
ரூ.500, ரூ.1000 நோட்டுகள் செல்லாது என்ற அறிவிப்பைத்தொடர்ந்து தம்மிடம் உள்ள பழைய நோட்டுகளை பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் தாய் ஹீராபென் மோடி, குஜராத்மாநிலம், காந்திநகர் அருகில் உள்ள வங்கியில் மக்களுடன் மக்களாக வரிசையில் நின்று ......[Read More…]

November,16,16,