ஹூஜி

ஹைதராபாத் குண்டு வெடிப்புகளுக்கு ஹூஜி தீவிரவாத அமைப்புக்கு தொடர்பு?
ஹைதராபாத் குண்டு வெடிப்புகளுக்கு ஹூஜி தீவிரவாத அமைப்புக்கு தொடர்பு?
நாட்டையே உலுக்கியுள்ள ஹைதராபாத் குண்டு வெடிப்புகளுக்கு ஹர்ஹத் உல்ஜிகாதி இஸ்லாமி என்ற ஹூஜி தீவிரவாத அமைப்பே காரணமாக இருக்கலாம் என்று சந்தேகிக்கப்படுகிறது. ...[Read More…]